Agrement

Obiective turisticeExcursii Clisura Dunarii Trasee turistice

“Nu putem vorbi despre un oraş în afara locuitorilor săi, aşa cum nici locuitorii nu se pot defini ca fiind, dincolo de spaţiul urbei, ceea ce înseamnă oraşul în sine. Deşi, îl vor putea purta după ei, pretutindeni. Sufletul unui oraş sunt oamenii lui, toată fiinţa ce îl locuieşte, noi, cetăţenii, aşa cum suntem aşa cum trăim şi respirăm aerul urbei noastre. Trupul unui oraş sunt clădirile, dealurile şi văile, monumentele, străzile sau râurile care-l străbat dintr-un capăt în altul şi cam tot ce se ridică dinspre pământ până către sus. Spiritul oraşului va fi amintit în numele străzilor, în chipurile statuilor, în denumirile instituţiilor, stocat în rafturi, prin biblioteci- pentru că spiritul oraşului cuprinde spiritul oamenilor săi sau ceea ce rămâne înscris în istoria ştiinţei şi tehnicii, în istoria culturii, a artei, a literaturii, a filosofiei sau în istoria tuturor oamenilor care au avut ceva de spus şi de lăsat în urma lor.”

Extras eseu – Adina Ungur